Odborné poradenstvo
je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.*)

Ak Vám bol zadržaný vodičský preukaz z dôvodu jazdy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a psychiater vylúčil závislosť, toto odborné poradenstvo sa týka práve Vás.

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí po troch hodinách + výstupný rozhovor.**)


*) § 31a ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**) Cena odborného poradenstva je zverejnená v Cenníku za psychologickú činnosť, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia.