Na psychologické vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať !

Ak má byť psychologické vyšetrenie hradené zdravotnou poisťovňou, je potrebné písomné odporúčanie od praktického lekára !

Ak má byť psychologické vyšetrenie na účely sociálneho zabezpečenia hradené Sociálnou poisťovňou, je potrebné predložiť žiadanku lekára Sociálnej poisťovne !


Mgr. Jana Galanová je:

- členom Slovenskej komory psychológov,
- zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska,
- cvičným terapeutom PCA Inštitútu ISTER .