Aktualizované dňa 16. júna 2022

V psychologickej ambulancii je z dôvodu pandémie možné, po predošlom telefonickom dohovore (0903476669), využiť aj terapie a konzultácie prostredníctvom aplikácie Skype.
Verím, že túto formu kontaktu využijete a prispejete tak
k zníženiu rizika šírenia ochorenia COVID-19.

Za porozumenie ďakujem.

Mgr. Jana Galanova